Cursuri Postuniversitare

Administrarea afacerilor în industria ospitalităţii şi a turismului

 Competente:

ü  Rezolvarea de probleme, situatii, studii de caz specifice resurselor umane: recrutare, selectie, motivare, salarizare, orarul de munca., formare,

ü  Fundamentarea necesarului de resurse umane in raport cu cerintele volumului si eficientei organizatiei,

ü  Descrierea si caracterizarea proceselor care se desfasoara in cadrul firmei, a metodelor de implementare a managementului calitatii, mediului si sigurantei alimentului, precum si a reglementarilor legislative,

ü  Explicarea functionarii corecte a proceselor sistemului de management al calitatii si identificarea de solutii de asigurare a functionarii normale a acestuia

Limba de studiu: romana

Durata: 90 ore (40 ore curs + 50 ore seminar)

Contact: nicolae.lupu@com.ase.ro

 

Evaluarea întreprinderilor (afacerilor) din sectorul terţiar

Competente:

 • ü  Culegerea, prelucrarea si analiza datelor economice necesare administrarii afacerilor,
 • ü  Definirea, clasificarea si explicarea metodelor de cercetare a mediului de afaceri,
 • ü  Analiza, selectarea si validarea metodelor de cercetare a mediului de afaceri in functie de cerintele specifice ale sistemului decizional,
 • ü  Executarea diferitelor activitati specifice procesului de cercetare a mediului de afaceri in conformitate cu rolurile stabilite de conducatorul locului de munca,
 • ü  Propunerea unor metode noi de cercetare a mediului de afaceri si participarea activa la elaborarea si punerea in practica a acestora,
 • ü  Definirea si caracterizarea metodelor de gestionare a relatiilor cu clientii si a tehnicilor de negociere,
 • ü  Identificarea particularitatilor relatiilor cu clientii si proceselor de negociere cu acestia si selectarea metodelor adecvate de rezolvare a problemelor specifice acestor procese,
 • ü  Contactarea, corespondenta negocierea, servirea si acordarea de asistenta clientilor in conformitate cu prerogativele stabilite prin fisa postului,
 • ü  Evaluarea critica a activitatilor de gestionare a relatiilor cu fiecare client sau categorie de clienti si propunerea de solutii de imbunatatire,
 • ü   Analiza situatiei actuale, selectarea si propunerea unor alternative strategice de dezvoltare a activitatii firmei,
 • ü  Aplicarea unor actiuni strategice si tactice in activitatea organizatiei in conformitate cu politica de baza a acesteia si dispozitiile factorilor decizionali,
 • ü  Monitorizarea, evaluarea si validarea rezultatelor strategiilor implementate si oferirea de feedback conducatorilor ierarhici,
 • ü  Asistenta in managementul resurselor umane ale organizatiei,
 • ü  Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila,
 • ü  Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

Limba de studiu: romana

Durata: 180 ore (80 ore curs + 100 ore seminar)

Contact: Secretariatul Şcolii de Pregătire Postuniversitară

Telefon: +4 021.319.19.01