Departamentul de Turism si Geografie are ca scop fundamental pregătirea viitorilor specialişti pentru administrarea afacerilor in turism prin modernizarea permanentă a procesului de instruire, realizată în primul rând prin dezvoltarea unor planuri de învăţământ moderne, compatibile cu cele ale universităţilor de prestigiu din străinatate, stabile în structură şi dinamice în conţinut.

În noul format al studiilor de licenţă de tip Bologna, pe durata a 3 ani, vechea specializare de turism a fost înlocuită cu o specializare mai complexă, denumită "Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii, merceologie şi managementul calităţii". În aceste condiţii, turismului i-au fost consacrate:

-          programe de masterat cu o durată de 2 ani (atât un masterat de cercetare pentru absolvenţii ciclului de licenţă din sfera învăţământului economic, cât şi un masterat profesional);

-          cursuri postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua